Rekonstrukce rozvodu vody stoupaček a ležatých rozvodů vody

09.06.2020

Nahrazení 60. let starého potrubí. Doplní se venkovní nezámrzné ventily. Postupně přidám fotky

https://developers.facebook.com/docs/plugins/